22 Aralık 2014 Pazartesi

Değişkenlerle İlgili

Bu yazımızda değişken tanımlamalarından, neyin nerde tanımlanabileceği ve ne kadar süre varlığını sürdürebilir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi konumuza bir kod örneği ile devam edelim.

class Sinif {
static int count = 20; // static değişken, her yerde geçerlidir
String s; // instance değişken, staticten sonra en kapsamlı değişken
                //new operatörü ile kullanılır
int i; // instance variable – yukarıdaki String ile aynı tanımlama
void coolMethod() {
                int k = 25; // local (yerel) değişken, sadece bu metodda
                for (int t = 0; t < 10; t++)
                          k += k + t; // block variable, sadece bu blokta
                }//metod
}//sinif

           Daha önceki yazılarımızda söylemiştik , static olmayan değişkenleri static olan yerden çağıramıyoruz. Yani ne demek istiyoruz derseniz, şöyle:

public static void main(String[] args) {
       //  s="error"; // yukarıdaki kodda s tanımlanmış olduğu halde hata verir
                           //sebebi ise new operatörü ile ancak çağırabilmesidir
          Sinif  sinif= new Sinif();
          npe.s="run"; //burada doğru bir şekilde çalışır
          count=5; // burada herhangi bir hata olmayacaktır. Çünkü count statictir
      }

Şimdi de değişkenlerin değer atanmadan önceki hallerini inceleyecek olursak ;
Bildiğiniz gibi 2 çeşit değişken vardı. Primative (ilkel) ve nesneler vardı
İnt,long,short,byte = 0
Float,doube=0.0
Boolean=false
Char=’\u0000’
Tüm nesneler ise = null olur.

           Hatırlatacağımız bir nokta daha instance olan değişkenler değer atanmandan da kullanabilir. Çünkü otomatik olarak null değer atanır. Aynı şeyler diğer tipteki değişkenler için de geçerlidir. Fakat local olan değişkenler kesinlikle tanımlanmalıdır. Yani ;

class NPE {
String s; // instance variable
         public static void main(String[] args) {
             String h;
             //System.out.println(h); burada hata veriyorken, o nedenle localler kesinlikle tanımlanmalı
             NPE npe= new NPE();
             System.out.println(npe.s); //burada null değeri verir. Çünkü otomatik tanımlama vardır          
         }

}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder