23 Mayıs 2020 Cumartesi

C# 9.0 ile Gelen Yenilikler


    S.A. Arkadaşlar,
    Bugün C#'in en son yayımlanan sürümü olan 9.0 sürümünü ele alacağız. Yapılan yenilikler nelerdir, neler değişmiş onları anlatmaya çalışacağız. Daha önceki sürümlerde olduğu gibi Microsoft yine çok güzel özellikler geliştirmiş, fakat bu sefer veri şekillerini kısaltmak(okunurluk) ve veri şekillerinin değişmezliğine(performans) odaklanmışlar. Bunun yanı sıra fonksiyonel programlamayı anımsatan değişiklikler de var. Tüm bunları elimizden geldiğince incelemeye çalıştık.

18 Mayıs 2020 Pazartesi

Integration Test - (.Net Core - xUnit - Web Application Factory)

     S.A. Arkadaşlar,
     Bugün entegrasyon(integration) test konusuna odaklanacağız. Entegrasyon test, birim (unit) testten farklı olarak her bir metodu test etmekten ziyade metodların birbiriyle entegre çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Örneğin, birim test yazarken bazı mock'lama objeleri kullanırız. Veri tabanını mock'layıp oradan doğru sonuç dönmüş gibi yaparız, ama entegrasyon test ile "mış" gibi yaptığımız şeyleri gerçekten yapıyoruz. Bunun için de alt yapımızı ayağa kaldırmamız gerekecek. Bunu nasıl mı yapacağız. Buyurun