23 Şubat 2020 Pazar

SignalR Kullanımı (.Net Core - Angular)

     S.A. Arkadaşlar,
     Bugünkü yazımızda karşılaştığımız bir problemi ele alacağız. Bunun sonucunda bu problemin geçici çözümünü ve daha sonra nasıl daha doğru bir çözüme geçtiğimizi anlatacağım. Başlıktan da anlaşılacağı üzere konu web socket ile ilgilidir, biz de bu alt yapıyı kullanan SingalR kütüphanesini ele aldık. Buraya geçmeden önce başta uyguladığımız çözüm istemci tarafından sürekli olarak istek göndermekti, fakat bizim için geçici bir çözümdü, bunun yerine belirli bir sürede sürekli istemek atmak yerine, her hangi bir değişiklik olduğunda bunu tüm istemcilere göndermek olmalıydı ve biz bunu gerçekleştirdik.

16 Şubat 2020 Pazar

IQueryable - IEnumerable

     S.A. Arkadaşlar,
     Bugün birbirine benzeyen yapılarından IQueryable ve IEnumerable kavramlarını incelemeye çalışacağız. İki yapı aynı gibi dursa da birbirinden farkları var. Belki de en bariz olan farkı Burak Selim Hoca burada nokta atışı ile anlatmış, fakat ben genel olarak konuyu ele alıp bulduğum farkları derlemeye çalışacağım.

6 Şubat 2020 Perşembe

Operatörlere Aşırı Yükleme (implicit - explicit)

    S.A. Arkadaşlar,
    Bugün operatörlere aşırı yükleme işlemine göz atacağız. Metodlara aşırı yükleme ile benzer mantıkta olsa da farklı işlemlerdir. Genel kullanımı +, - gibi operatörlere aşırı yükleme yapılır. Normal koşullarda 2 nesne toplanamaz, fakat biz operatörlere aşırı yükleme yaparak artık bu operatörleri istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Burada implicit and explicit diye 2 tür dönüştürme vardır. Implicit aritmetik işlemleri içerir ve veri kaybı olmadığından cast işlemi de gerektirmez. Explicit ise cast işlemi gerektirir, veri kaybı olma ihtimali de vardır.